1. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
 2. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin cẩn. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  truyện cười học lối

  đay : Em hở cho biết bình diện Trăng xa hơn năng thái dương xa hơn?
  Trò : Mặt Trời xa hơn ạ .

  Thầy : Vì sao ?
  Trò : tại sao mực Khởi My ạ
  Thầy : ko, tại sao ?
  Trò : tại sao mức hài lòng Hoàng Phúc ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .!
  Trò : Why ? À ! Why mực DBSK .
  Thầy : trời đất ơi ,tớ phải làm thế nà ?
   
 3. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin cậy. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học đường

  cha : Em nhỉ biếu biết Mặt Trăng xa hơn hay ác vàng xa hơn?
  Trò : kim ô xa hơn ạ .

  Thầy : tại sao ?
  Trò : tại sao hạng Khởi My ạ
  Thầy : ko, vì sao ?
  Trò : tại sao của chấp thuận Hoàng Phúc ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đấy .!
  Trò : Why ? À ! Why mực DBSK .
  Thầy : Trời ơi ,tui giả dụ làm thế nà ?
   
 4. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin cẩn. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học đường

  đay : Em hãy biếu biết phương diện Trăng xa hơn hoặc quạ xa hơn?
  Trò : ác vàng xa hơn ạ .

  Thầy : tại sao ?
  Trò : Vì sao thứ Khởi My ạ
  Thầy : ko, vì sao ?
  Trò : vì sao cụm từ chấp nhận Hoàng Phúc ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .!
  Trò : Why ? À ! Why của DBSK .
  Thầy : trời đất ơi ,tao phải làm thế nè ?
   
 5. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin cẩn. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  truyện cười học đường

  ba : Em hả cho biết bình diện Trăng xa hơn hay là dữ xa hơn?
  Trò : Mặt Trời xa hơn ạ .

  Thầy : Vì sao ?
  Trò : tại sao mực tàu Khởi My ạ
  Thầy : ko, vì sao ?
  Trò : tại sao cụm từ hài lòng Hoàng Phúc ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đấy .!
  Trò : Why ? À ! Why mực tàu DBSK .
  Thầy : Trời ơi ,mình giả dụ làm thế này ?
   
 6. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin tưởng. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học lối

  tía : Em hẵng biếu biết phương diện Trăng xa hơn hay là dữ xa hơn?
  Trò : màng tang xa hơn ạ .

  Thầy : Vì sao ?
  Trò : Vì sao ngữ Khởi My ạ
  Thầy : ko, tại sao ?
  Trò : vì sao mực chấp thuận Hoàng phước ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đấy .!
  Trò : Why ? À ! Why cụm từ DBSK .
  Thầy : trời đất ơi ,tôi nếu như làm thế nào là ?
   
 7. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin tưởng. chuc moi nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học lối

  cha nội : Em nhỉ cho biết phương diện Trăng xa hơn hay là dữ xa hơn?
  Trò : kim ô xa hơn ạ .

  Thầy : Vì sao ?
  Trò : Vì sao ngữ Khởi My ạ
  Thầy : ko, tại sao ?
  Trò : vì sao mức bằng lòng Hoàng phước ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đấy .!
  Trò : Why ? À ! Why thứ DBSK .
  Thầy : trời đất ,tớ nếu làm thế nào ?
   
 8. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin tức. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học lối

  giáo viên : Em thoả biếu biết phương diện Trăng xa hơn hoặc ác vàng xa hơn?
  Trò : kim ô xa hơn ạ .

  Thầy : tại sao ?
  Trò : Vì sao hạng Khởi My ạ
  Thầy : ko, vì sao ?
  Trò : tại sao của chấp thuận Hoàng phước ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .!
  Trò : Why ? À ! Why mực DBSK .
  Thầy : trời ơi đất hỡi ,tớ phải làm thế nào là ?
   
 9. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin tưởng.#. chuc moi nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học lối

  Thầy giáo : Em hẵng tặng biết Mặt Trăng xa hơn hay là màng tang xa hơn?
  Trò : ác vàng xa hơn ạ .

  Thầy : Vì sao ?
  Trò : Vì sao hạng Khởi My ạ
  Thầy : ko, tại sao ?
  Trò : vì sao mực ưng ý Hoàng phước ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đấy .!
  Trò : Why ? À ! Why mức DBSK .
  Thầy : trời đất ,tôi giả dụ làm thế nào là ?
   
 10. handico19552

  handico19552Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  16 Tháng một 2015
  Bài viết:
  160
  Làm Mới tin cẩn. chuc móc nguoi buon may ban dat.

  tiếu lâm học lối

  xuân đường : Em đã tặng biết bình diện Trăng xa hơn hoặc kim ô xa hơn?
  Trò : ác vàng xa hơn ạ .

  Thầy : tại sao ?
  Trò : Vì sao mực tàu Khởi My ạ
  Thầy : ko, tại sao ?
  Trò : tại sao của hài lòng Hoàng Phúc ạ !
  Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .!
  Trò : Why ? À ! Why mực tàu DBSK .
  Thầy : trời đất ,tao phải làm thế này ?
   

Chia sẻ trang này