1. maingoc4000

  maingoc4000Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  15 Tháng tám 2016
  Bài viết:
  43
  Toàn Quốc

  Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từ 18 đến 24 điểm

  Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi maingoc4000, 27 Tháng tám 2016.

  -Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyên bố điểm chuẩn cho cơ quan chính tại TP.HCM, phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận.
  Từ khóa : luyện nghe tiếng anh cơ bản 1

  Điểm chuẩn của trường tại xí nghiệp chính dao động từ 18-24 điểm. Điểm chuẩn tại Phân hiệu Ninh Thuận bằng điểm sàn và Phân hiệu Gia Lai là 16 điểm.
  Cụ thể như sau:
  STT

  Ký hiệu trường

  Tên trường, Ngành học

  Mã ngành

  Môn xét tuyển

  Điểm chuần

  Ghi chú
  các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại công ty chính tại TP. Hồ Chí Minh)

  1

  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

  D140215

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.00
  2

  Ngôn ngữ Anh (*)

  D220201

  (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
  Môn anh văn nhân hệ số 2

  24.00
  3

  Kinh tế

  D310101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  19.00
  4

  Bản đồ học

  D310501

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  20.00
  5

  Quản trị kinh doanh

  D340101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  19.50
  6

  Kế toán

  D340301

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  19.50
  7

  công nghệ sinh học

  D420201

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  21.50
  8

  Khoa học môi trường

  D440301

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.00
  9

  công nghệ tin tức

  D480201

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  19.50
  10

  kỹ nghệ kỹ thuật cơ khí

  D510201

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  20.00
  11

  kỹ nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  D510203

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  20.50
  12

  công nghệ kỹ thuật ô tô

  D510205

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  21.00
  13

  công nghệ kỹ thuật nhiệt

  D510206

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  19.50
  14

  kỹ nghệ kỹ thuật hóa học

  D510401

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.50
  15

  Kỹ thuật chỉ huy và tự động hóa

  D520216

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  20.00
  16

  Kỹ thuật môi trường

  D520320

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.00
  17

  công nghệ thực phẩm

  D540101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.50
  18

  công nghệ chế khiến thủy sản

  D540105

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  19.75
  19

  kỹ nghệ chế khiến lâm sản

  D540301

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.00
  20

  Chăn nuôi

  D620105

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.00
  21

  Nông học

  D620109

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.50
  22

  bảo vệ thực vật

  D620112

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.50
  23

  công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

  D620113

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.00
  24

  kinh doanh nông nghiệp

  D620114

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  19.00
  25

  nâng cao nông thôn

  D620116

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  18.00
  26

  Lâm nghiệp

  D620201

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.00
  27

  Nuôi trồng thủy sản

  D620301

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.50
  28

  Thú y

  D640101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  22.00
  29

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.00
  30

  Quản lý đất đai

  D850103

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  19.00
  Chương trình tiên tiến
  1

  kỹ nghệ thực phẩm

  D540101
  (CTTT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.50
  2

  Thú y

  D640101
  (CTTT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  22.00
  chương trình đào tạo chất lượng cao
  1

  Quản trị kinh doanh

  D340101
  (CLC)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  19.50
  2

  công nghệ sinh học

  D420201
  (CLC)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  21.50
  3

  kỹ nghệ kỹ thuật cơ khí

  D510201
  (CLC)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  20.00
  4

  Kỹ thuật môi trường

  D520320
  (CLC)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.00
  5

  kỹ nghệ thực phẩm

  D540101
  (CLC)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  20.50
  chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
  1

  Thương mại quốc tế

  D310106
  (LKQT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  18.00
  2

  mua bán thế giới

  D340120
  (LKQT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  18.50
  3

  công nghệ sinh học

  D420201
  (LKQT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.00
  4

  Khoa học và quản lý môi trường

  D440301
  (LKQT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  18.00
  5

  công nghệ thông tin

  D480201
  (LKQT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  18.00
  6

  Quản lý và kinh doanh nông nghiệp thế giới

  D620114
  (LKQT)

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  18.00
  NLG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI


  Vùng tuyển sinh:
  Thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
  phương pháp tuyển sinh:
  Xét tuyển dụng dựa vào kết quả kỳ thi THPT nước.
  các ngành giảng dạy đại học
  1

  Kế toán

  D340301

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  16.00
  2

  kỹ nghệ thực phẩm

  D540101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  16.00
  3

  Nông học

  D620109

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  16.00
  4

  Lâm nghiệp

  D620201

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  16.00
  5

  Thú y

  D640101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  16.00
  6

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  16.00
  7

  Quản lý đất đai

  D850103

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  16.00
  NLN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN


  Vùng tuyển dụng sinh:
  Thí sinh có hộ khẩu tại những tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
  phương pháp tuyển sinh:
  Xét tuyển dựa trên thành quả kỳ thi THPT nước.
  các ngành dạy học đại học
  1

  Quản trị mua bán

  D340101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

  15.00
  2

  kỹ nghệ thực phẩm

  D540101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  15.00
  3

  Nông học

  D620109

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  15.00
  4

  Nuôi trồng thủy sản

  D620301

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  15.00
  5

  Thú y

  D640101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  15.00
  6

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  D850101

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
  Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

  15.00
  7

  Quản lý đất đai

  D850103

  (Toán, Lý, Hóa)
  Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

  15.00
  Lê Huyền
  • chia sẻ
  VietBao.vn
  Comment :Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từ 18 đến 24 điểm

  ý tưởng người đọc
  Viết phản hồi
  Bạn nên gửi đánh giá, góp ý hay liên lạc về bài viết
  Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từ 18 đến 24 điểm
  bằng cách gửi thư điện tử tới
  Lien He Bao Viet Nam
  . Xin bao gồm tên bài viết
  Diem chuan Truong DH Nong Lam TPHCM tu 18 den 24 diem
  ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc
  Điểm chuẩn Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM từ 18 đến 24 điểm
  ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề
  của chuyên mục
  giáo dục
   

Chia sẻ trang này