1. pippi39hp

  pippi39hpThành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  14 Tháng bảy 2016
  Bài viết:
  11
  Hà nội

  Tài thành lập công ty tài chính

  Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi pippi39hp, 19 Tháng bảy 2016.

  1. Các loại hình công ty vốn
  - công ty tài chính Nhà nước: là công ty tài chính do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
  - công ty tài chính cổ phần: là công ty tài chính do các tổ chức và cá nhân cùng đầu tư theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới hình thức cơ sở kinh doanh cổ phần.
  - công ty vốn trực thuộc của tổ chức tín dụng: là công ty tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
  - doanh nghiệp vốn liên doanh: là doanh nghiệp tài chính được thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, công ty Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
  - cơ sở kinh doanh tài chính 100% vốn nước ngoài: là cơ sở kinh doanh tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  =>> tư vấn giải thể doanh nghiệp
  2. Điều kiện cấp giấy phép

  - Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính
  + Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;
  + Có nhu cầu về hoạt động của công ty Tài chính;
  + Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
  + Có Điều lệ tổ chức, hoạt động phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật;
  + Người quản trị, vận hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên ngành phù hợp với hoạt động của cơ sở kinh doanh Tài chính;
  + Có dự thảo cách thức kinh doanh khả thi.
  - Ngoài các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều này, bên nước ngoài trong doanh nghiệp tài chính liên doanh, cơ sở kinh doanh tài chính 100% vốn nước ngoài cần phải thoả mãn các điều kiện sau đây:
  + Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam
  + Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thực hiện các hoạt động ngân hàng hoặc các hoạt động của công ty Tài chính
  =>>> THẨM QUYỀN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH?
  3. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm:

  - Đơn xin cấp giấy phép; trong đó nêu rõ các nghiệp vụ xin phép hoạt động;
  - Dự thảo điều lệ;
  - Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giữ vững và Tổng giám đốc (Giám đốc);
  - Mức tài chính góp, các bước góp vốn và danh sách những cá nhân, tổ chức góp vốn;
  - Phương hướng hoạt động 3 năm đầu, trong đó nêu rõ hiệu quả và lợi ích kinh tế trong hoạt động của cơ sở kinh doanh Tài chính;
  - Tình hình vốn và các thông tin có liên quan về các người tham gia góp vốn thành lập công ty lớn;
  - chấp nhận của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở của cơ sở kinh doanh tài chính.

  Ngoài ra hồ sơ xin cấp giấy phép đối với doanh nghiệp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh tài chính 100% vốn nước ngoài còn bao gồm:
  - Điều lệ của các bên góp vốn;
  - Văn bản của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức cơ sở kinh doanh vốn liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài;
  - Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lợi nhuận, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất của các bên góp vốn;
  - Giấy phép của các bên góp vốn;
  - văn bản thỏa thuận liên doanh đối với doanh nghiệp vốn liên doanh.
   

Chia sẻ trang này